Slovenija green: Celje

V nacionalno Zeleno shemo slovenskega turizma je danes vključenih že 23 destinacij po Sloveniji. Te destinacije delujejo pod krovno znamko Slovenia Green, ki združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj in omogoča primerjavo z drugimi zelenimi destinacijami po svetu.

V reviji Destinacija vam želimo v prihodnjih mesecih te destinacije nekoliko podrobneje predstaviti in pojasniti, zakaj so se odločili pridobiti znak Slovenia Green ter kako se to pozna pri razvoju teh destinacij. Kot prvo bomo predstavili mesto Celje.

Celje, biser ob Savinji

Celje je mesto z bogato zgodovino. Že vrsto let nad njim bdi mogočni celjski grad, nekdaj bivališče najmogočnejše plemiške rodbine v Sloveniji. Grad je odlična razgledna točka in nudi lep pogled na razgibano pokrajino celjske kotline ter sotočji rek Savinje in Voglajne. Celjani so ponosni na mestni park ob reki Savinji, za rekreativne športnike so uredili trim stezo, za najmlajše pa učno pot z Drevesno hišo. Priljubljena izletniška točka je Celjska koča z zimskim smučiščem, vse bolj pa se kot turistična in rekreativna točka uveljavlja Šmartinsko jezero.

Mesto ob Savinji je zato bronasti znak Slovenia Green Destination prejelo lani. »Mesto Celje se je odločilo aktivno slediti ključni razvojni prioriteti Slovenske turistične organizacije in slovenskega turizma, ki temelji na  oblikovanju konkurenčne, trajnostno naravnane turistične ponudbe, ki bo Slovenijo na globalnih trgih pozicionirala kot trajnostno usmerjeno zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo«, so zapisali na Mestni občini Celje.

V Celju so prepričani, da je z zeleno destinacijo neločljivo povezana tudi trajnostna mobilnost. V prihodnjih letih tako načrtujejo urediti sistem izposoje koles, postaviti parkirišča za kolesa ter vsaj delno izvesti infrastrukturo za pešce in kolesarje. Kupiti nameravajo 10 novih mestnih avtobusov, najverjetneje na zemeljski plin. Skupaj z okoliškimi občinami v Celju pričakujejo tudi povabilo Ministrstva za gospodarstvo in na poziv prijaviti regijsko kolesarsko pot. Stavijo pa tudi na e-mobilnost oziroma več nakupov električnih vozil.

Znak za okolju in družbi prijazno destinacijo

Koordinacijo projekta je izvajal javni zavod Celeia Celje, mi pa smo se pogovarjali z URŠO DORN, svetovalko za turizem.

ZAKAJ STE SE V MESTNI OBČINI CELJE ODLOČILI PRIDOBITI TA ZNAK?

»Pobudo za pristop k shemi smo v zavodu podali leta 2015. Zelena shema slovenskega turizma je v skladu z razvojnimi načrti naše občine, sloni na evropskih in globalnih kriterijih, s čimer omogoča primerjavo z ostalimi zelenimi destinacijami po svetu, hkrati pa vključuje nacionalni karakter.«

KAKO JE POTEKAL POSTOPEK PRIDOBIVANJA TEGA ZNAKA? KAJ VSE STE MORALI NAREDITI?

»V postopku pridobivanja znaka smo šli skozi več korakov – od pridobivanja podpore v lokalnem okolju, anketiranja turistov, podjetij in lokalnega prebivalstva, preko zbiranja in analize zahtevanih podatkov ter kazalnikov, do priprave končnih poročil. S sklepom župana Bojana Šrota je bila oblikovana Zelena ekipa, katere člani so pridobili verodostojne podatke s področij naravne in kulturne dediščine ter njene zaščite, okolja, prometa, energetike, trajnostne arhitekture, družbene odgovornosti, ravnanja z odpadki, upravljanja z vodami, podnebnih sprememb, turizma, varnosti in gastronomije. Celje sta obiskali predstavnici Zavoda Tovarna, trajnostnega turizma GoodPlace, s katerima smo pregledali kazalnike, ogledali pa sta si tudi mesto. Pridobili smo celovit vpogled v trajnost destinacije in mednarodno primerljivo oceno. Prejeli smo podrobnejše rezultate po kategorijah, priporočila ocenjevalcev in tudi nabor ustreznih ukrepov za izboljšave v prihodnosti. S podpisom Zelene politike slovenskega turizma smo sprejeli 10 trajnostnih načel, s katerimi se zavezujemo k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave.«

KAJ JE TA ZNAK PRINESEL CELJU NA PODROČJU TURIZMA?

»Poleg konkretnih razvojnih in kvalitativnih učinkov je velika prednost vključenosti Mestne občine Celje v Zeleno shemo tudi v promocijskem učinku. V letošnjem letu smo se tako kot ena od zelenih destinacij zelo uspešno predstavili na eni od največjih svetovnih turističnih borz – ITB Berlin, kjer smo na razstavnem prostoru Slovenia Green izvedli zelo odmeven promocijski nastop z animacijo skupaj z ostalimi Green destinacijami iz naše skupne destinacije, dežela Celjska. Drugi večji dogodek v letošnjem letu, ki je mesto Celje povzdignil na zemljevid green destinacij v Sloveniji, je bil partnerski pristop v Kolesarsko dirko po Sloveniji, v kateri smo med prvimi mesti prepoznali promocijsko priložnost in izvedli koordinacijo med ostalimi green partnerji ter skupaj z organizatorjem dirke pripravili kraljevsko etapo (Celje-Žalec-Slovenske Konjice -Zreče-Rogla, op.p. avtorja). V letošnji poletni sezoni smo v TICu zabeležili porast povpraševanja turistov po zelenih točkah Celja – Celjska koča, Mestni gozd z Drevesno hiško in Šmartinsko jezero, nedvomno so k temu pripomogli omenjeni promocijski dogodki.«

KAKŠNI SO NAČRTI ZA PRIHODNOST?

»Čaka nas še ogromno dela. Znak s sabo prinaša zavezo, da bomo aktivno sledili ključni razvojni prioriteti STO in slovenskega turizma, ki temelji na oblikovanju konkurenčne, trajnostno naravnane turistične ponudbe, ki bo celotno Slovenijo na globalnih trgih pozicionirala kot trajnostno usmerjeno zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo. Mesto je vse bolj prepoznano kot aktivna »outdoor« destinacija. Iz prepoznavne izletniške enodnevne točke, ki je obvezno vsebovala ogled Starega gradu in muzejev, se razvija v večdnevni aktivni Citybreak oddih z obiskom pustolovskega parka na Celjski koči, Šmartinskega jezera in Mestnega gozda.«

KAKŠNE SO DOBRE STRANI, KAKŠNE OBVEZNOSTI MESTA?

»Znak naše mesto na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionira kot okolju in družbi prijazno destinacijo. Obnovitev znaka je potrebna po treh letih, ko se ponovno oceni stanje trajnostnega razvoja destinacije. Gre za dolgoročno delovanje, kjer so zaželeni stalni napredek, sodelovanje, sinergije med deležniki na področju trajnostnega razvoja na vseh področjih delovanja. Poudariti je potrebno, da zelena okoljsko in družbeno odgovorna destinacija ni nekaj, kar je projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar lahko dosežemo samo vsi skupaj in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja.«