ODDELEK HOTELSKEGA GOSPODINJSTVA DANES - NIČ VEČ ODDELEK IZ OZADJA

Kakovost storitev in zadovoljstvo gostov se postopoma priznavata kot ključni spremenljivki v boju za obstoj gostov. Zaradi situacije, v kateri se je znašla hotelska industrija (Covid-19), so bila podjetja primorana spremeniti način poslovanja tako rekoč čez noč, poslovanje obratov je hitro začelo izgledati drugače.

 

Ali gre za začasne spremembe ali bodo te trajale več let, bo pokazal čas. Dejstvo pa je, da so bili hotelirji primorani optimizirati in prilagoditi načine poslovanja, ki v tej novi obliki izgledajo in delujejo popolnoma drugače. Je pandemija vplivala na to, da se je hotelirstvo kot takšno premaknilo iz točke večletnega stagniranja?  

Nastanitveni obrati si iz dneva v dan prizadevajo za napredek in izboljšanje izkušnje gostov. V ta namen ponujajo vrsto storitev, ki bi izpolnila in presegla gostova pričakovanja. Pri tem pa sta, glede na situacijo zadnjega leta, na prvem mestu gostova varnost in zdravje. Kot lahko razberemo iz spodnjega grafa, analize in raziskave Slovenske turistične organizacije, so domači gostje v 70 % bolj pozorni na higieno nastanitvenih in gostinskih obratov.

Capture

VIR: Potovalna namere domačih gostov

V primerjavi z drugimi hotelskimi oddelki je na oddelku hotelskega gospodinjstva v večini hotelov zaposlenih največ delavcev, pri tem pa je potrebno upoštevati, da ima vsak objekt svoje individualne zahteve. Te zahteve so se v zadnjem letu dni še dodatno povečale in zaostrile. Kakšen je oddelek hotelskega gospodinjstva danes?

V tem času se noben drug oddelek v hotelirstvu ni razvil tako hitro kot hotelsko gospodinjstvo, ki ima ključno vlogo pri zagotavljanju prijetne izkušnje gosta. Če je do danes veljalo, da gre za ekipo zaposlenih, ki skrbijo za goste iz ozadja, je situacija popolnoma obrnila zgodbo. Oddelek hotelskega gospodinjstva je postal središče pozornosti slehernega nastanitvenega obrata. Covid-19 je namreč povzročil porast ozaveščenosti javnega zdravja in hoteli so v položaju, ko morajo podpisati svojo zavezanost čistoči ter jo hkrati vključiti v izkušnjo gostov.

Hotelske gospodinje na dnevni bazi skrbijo za ohranjanje hotelskih standardov, tako standardov čistoče kot estetskih standardov. Vse premalo se zavedamo, da ima oddelek gospodinjstva pri vodenju uspešnega hotela ključno vlogo. Tudi če hotelska storitev ni v skladu s pričakovanimi željami in standardi, lahko čisto okolje ali natančneje čista soba ponovno pripelje goste v hotel. Vodenje uspešnega gospodinjstva ni lahka naloga, saj mora hotelska gospodinja biti zelo odzivna in spontana v odnosih do zaposlenih ter do gosta.

Covid-19 je olajšal nujno potrebo po fleksibilnosti znotraj gospodinjskih oddelkov. Dnevi, ko lahko hotelska gospodinja zjutraj enakomerno razdeli delo med sobarice brez naknadnih sprememb urnika, so davno minili. Z manjšim številom uslužbencev, a pogosto z enakim delom, morajo hotelske gospodinje delovati strateško, da bodo gostje in osebje varni, hkrati pa morajo znati poskrbeti, da je vsak centimeter hotelskih javnih površin in hotelskih sob čist in dezinficiran. Da pa bi nadomestili nastale vrzeli v operativnem delovanju hotelskega gospodinjstva, so sobarice pričele aktivneje uporabljati tehnologijo, ki je z dvosmerno integracijo s hotelskim informacijskim sistemom bistveno olajšala njihovo delo. Z leti je prišlo do bistvenih izboljšav, ki so pospešile in olajšale čiščenje prostorov.

Danes ključno razliko med obrati, ki uspejo, in tistimi, ki ne, definira ravno čistoča. Pri tem gre poudariti, da ne gre zgolj za gosta v svetu po pandemiji – gre za njegovo zaupanje. Zdaj, bolj kot kdaj koli prej, si morajo nastanitveni obrati ponovno pridobiti zaupanje utrujenih popotnikov, ki po enem letu strahu zaradi pandemije in omejitvah potovanj morda oklevajo, da bi znova vzpostavili svoje nekdanje potovalne navade. Oddelek gospodinjstva od zaposlenih zahteva ogromno prilagodljivosti in pripravljenosti na dnevne spremembe, hkrati pa jih izpostavlja nenehnemu izobraževanju. Saj veste, kako pravijo: »Nova metla očisti čisto; toda stara metla pozna vogale.«

VIRI:

http://www.junikhyatjournal.in/no_13_july_20/10.pdf

https://www.archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/6961

https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/potovalne_namere_domacih_gostov/porocilo_sto_poletje2020_splet.pdf

https://www.archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/6961