Turist pride zaradi ponudbe, ne zaradi znaka

Pivo in cvetje, pivovarna, zdravilišče…
Na vse to zagotovo pomislimo, ko nam nekdo omeni kraj Laško. Večina verjetno najprej na žlahtno pijačo – pivo, ki ima v Laškem več kot 100-letno tradicijo.

Prav tako v 19. stoletje segajo začetki zdraviliške dejavnosti. Pred 55. leti so v Laškem prvič pripravili Festival Pivo in cvetje, ki ga je do danes obiskalo več milijonov obiskovalcev. Žejnih obiskovalcev. V Laškem so izračunali, da so ti samo v času festivala popili okoli 10 milijonov litrov piva.

Razvoj kraja je povezan z avstrijskimi Habsburžani in celjskimi grofi, kasneje z rodbino Von der Lilie. Vse do 19. stoletja je laški okoliš živel precej odmaknjeno življenje, bolj razgibano je postal po gradnji prve ceste in seveda železniške proge sredi 19. stoletja. Takrat se v Laškem pričenja tradicija pivovarstva in zdraviliške dejavnosti.

Z razvojem mesta in gospodarstva se je pričel tudi razvoj turizma, ki je leta 2016 Laščane pripeljal do prejetja bronastega znaka Slovenia Green Destination. Kako jim je ta znak pomagal, na kakšen turistični razvoj stavijo v Laškem in kakšni so načrti za prihodnost, smo se pogovarjali z direktorico Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo, Janjo Urankar Berčon.

ZAKAJ STE SE TOREJ V LAŠKEM ODLOČILI PRIDOBITI TA ZNAK? 

»Laško želi postati prepoznavna, povezana, dostopna zdraviliška destinacija, ki na temeljih tradicije in s spoštovanjem lokalnega, na trajnosten način nudi vrhunsko podporo za zdravje in dobro počutje sodobnega turista. Zgodbe Laškega so zgodbe zdravja in dobrega počutja, na sotočju dobrega. Opažamo, da se vedenje turistov v zadnjih letih hitro spreminja, saj vedno pogosteje iščejo zelene, odgovorne destinacije in produkte. Trajnostne oblike turizma postajajo v razviti turistični ponudbi nujna smer nadaljnjega razvoja, močno prispevajo k dvigu konkurenčnosti turizma.«

BILI STE ENA PRVIH OBČIN, KI JE PRIDOBILA TA ZNAK. JE BILO ZARADI TEGA KAJ TEŽJE KOT OBČINAM ZA VAMI?

»Glede na to, da smo bili med prvimi, pilotnimi destinacijami, ki so pridobile znak, smo se tekom postopka učili, včasih »lovili«, na koncu pa vendarle uspešno zaključili. Na začetku smo opredelili zelenega koordinatorja, ki je skrbel za izvedbo celotnega projekta in to delo opravlja še danes. Sledilo je promoviranje in osveščanje vseh deležnikov v destinaciji, od prebivalcev do turističnega gospodarstva in javnih institucij. Opredelili smo profil destinacije, sestavili zeleno ekipo in se z njo redno sestajali. Sledilo je zbiranje in analiziranje podatkov, kar nam je vzelo največ časa.«

IN KAJ DOBREGA JE ZNAK PRINESEL? KAKO SE POZNA NA OBISKU TURISTOV?

»Moje mnenje je, da turist ne pride v destinacijo ali k ponudniku zgolj zaradi pridobljenega znaka, pač pa zaradi ponudbe. Slednjo razvijamo z namenom privabiti turiste, ki si želijo doživetij v naravi, naravnih lepot, trajnostno ozaveščene popotnike, obiskovalce, ki se usmerjajo na lokalna kulturna doživetja, kulinariko, avtentičnost«.

PRI AVTENTIČNOSTI NE MOREVA MIMO ZGODOVINE PIVOVARSTVA IN ZDRAVILIŠČA…

»Tako je. Laško je na slovenskem trgu prepoznavno kot ena izmed slovenskih zdraviliških občin, z dolgoletno zdraviliško tradicijo, ki ima ob Thermani Laško z oživitvijo Rimskih Term kar dva močna zdraviliška in termalna turistična centra, ob tem pa se razvijajo tudi drugi, večinoma manjši zasebni turistični ponudniki. Na tujih trgih je Laško prepoznavno predvsem skozi ponudbo in aktivnosti dveh zdraviliških termalnih centrov, manj pa kot zaokrožena turistična destinacija z bogato ponudbo doživetij in aktivnosti. Območje močno zaznamuje tudi identiteta Laškega kot pivovarskega mesta, z najdaljšo pivovarsko tradicijo v Sloveniji, prav tako skoraj 120-letna čebelarska tradicija. Naš glavni gost je torej zdraviliški/ wellness gost, ki odkriva lokalne zgodbe, temelječe na termalni vodi, pivu in medu«.

KAKO PA STE USPEŠNI PRI POVEZOVANJU PONUDNIKOV TURISTIČNIH STORITEV?

»Občina Laško je s podpisom Zelene politike slovenskega turizma sprejela deset trajnostnih načel, s katerimi se zavezujemo k trajnostnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave. Skušamo jih upoštevati pri načrtovanju vseh novih projektov. Ekološki management poskušamo razvijati čim bolj enakovredno glede usmerjenosti do turistov in navznoter. Eden izmed naših večjih ponudnikov nastanitvenih kapacitet – Thermana Laško je prvotno usmerjen v ozaveščanje turistov pri ekološkem obnašanju, hkrati pa ima vzpostavljene sisteme za varčevanje z energijo in vodo. V Laškem se lahko tudi pohvalimo, da je Komunala Laško na Blejskem vodnem festivalu prejela nagrado za »Najbolj okusno vodo«, kar pomeni, da je voda iz javnega vodovoda, ki jo pijejo domačini in obiskovalci, med najbolj kvalitetnimi v Sloveniji. Vsekakor pa je naš primarni cilj, da še izboljšamo razmere na področju ekološkega managementa, saj smo tudi vse preostale nastanitvene ponudnike pozvali k pristopu v Zeleno shemo slovenskega turizma in pridobitvi znaka Slovenia Green.«

VAM SLEDNJE USPEVA?

»Večina večjih ponudnikov sicer že prehaja na sistem zelenega turizma, vendar je težava v manjših, ki nimajo dovolj finančnih sredstev, da bi vpeljali določene sisteme v svoje vsakodnevno delovanje, s katerimi bi lahko zadovoljili zahtevam za pridobitev različnih ekoloških znakov. Po drugi strani pa se sprašujejo o smiselnosti pridobitve ekološkega znaka in koristih, ki bi jih lahko imeli od tega. V današnjem času je namreč na trgu prava »poplava« različnih ekoloških znakov in marsikdaj so tako ponudniki kot potrošniki zmedeni oziroma se s to količino znakov njihova prava vrednost razvrednoti v očeh potrošnika.«

KAKŠNI PA SO NAČRTI ZA PRIHODNOST?

»V zadnjem letu smo nadgradili pivovske zgodbe na zelo inovativen način. V stavbi, v kateri je bil pred skoraj 200 leti zvarjen prvi vrček Laškega piva, smo odprli edinstven »escape room« Pivovarjevo zlato. Gre za unikatno preizkušnjo, ki igro nadgradi z dodano vrednostjo – zgodba, ambient, preizkušnje in osupljivi »high tech gadgeti« so povsem zliti z mestno zgodovino in resničnimi dejstvi, zato v sobi poleg izvrstne zabave na igriv način zveste nekaj novega. To je prva sobo pobega na temo pivovarstva na svetu, na preizkušnji so vsa čutila, tudi okus. Nadaljevali bomo z izvajanjem aktivnosti na področju nadaljnjega razvoja in promocije čebelarskega turizma v naši destinaciji. Dopolnili in nadgradili bomo vsebine obstoječega vrta medovitih rastlin v inovativni Tematski park gojenih in prostorastočih medovitih rastlin, uredili Čebelarski center, kjer se bodo izvajale aktivnosti Čebelarskega društva in izobraževalni turistični programi. V navezavi na termalno in zeliščno dediščino smo dobili odobrena dva projekta, ki bosta letos prispevala delavnice, seznanitve z izzivi zeliščarstva kot turističnega produkta ter usposabljanja turističnih delavcev in širše javnosti za vključevanje zelišč v krovne zgodbe destinacije.«