Žiga Drev na Food Data Marketplace

Slovenec Žiga Drev in ekipa Trace Labs na svetovnem trgu s 'Food Data Marketplace'

Žiga Drev je soustanovitelj in generalni direktor podjetja Trace Labs - osrednjih razvijalcev odprtokodnega sistema OriginTrail za izmenjavo podatkov, ki temelji na tehnologiji veriženja podatkovnih blokov oz. blockchainu. Odraščal je na slovenskem podeželju, zaradi česar posebej ceni prednosti lokalne pridelave in kar, kot pravi sam, daje dodatno motivacijo pri njegovem delu. Med študijem MBA v Ljubljani je ustanovil Trace Labs in kmalu spoznal pomen standardov GS1 za izmenjavo poslovnih podatkov in jih vključil v rešitve OriginTrail. Vodil je pilotne projekte implementacije tehnologije OriginTrail na Kitajskem in leta 2017 pomagal oblikovati načrt sledljivosti hrane, ki temelji na blockchainu, s katerim je OriginTrail postal prvi član Walmart Food Innovation Pipelinea in prvi zmagovalec nagrade Innovation Spark Award.

Pogosto je "obraz" podjetja na svetovnih dogodkih, na katerih prispeva svoje praktične izkušnje z implementacijo rešitev za dobavne verige, ki jih je njegova ekipa izvedla v Aziji, Evropi, Avstraliji in Severni Ameriki. Njegov cilj je nedvomno pomagati odkriti novo vrednost v razdrobljenih dobavnih verigah z rešitvami, ki jih razvija njegova ekipa.

Z njim smo se pogovarjali o rešitvi Food Data Marketplace (FDM), s katero ekipa prodira na svetovni trg.

Food Data Marketplace (FDM) - v prevodu Tržnica podatkov o hrani je tržnica, ki spodbuja nove ekonomske modele za trajnostno oskrbo s hrano. FDM kmetom in prehranskim podjetjem ponuja način, da ohranijo nadzor nad podatki, povezanimi s proizvodnjo hrane, ki jih ustvarjajo med pridelavo in predelavo hrane, ter možnost, da te podatke ponudijo na tržišču.

KAJ JE VAŠA OSEBNA MOTIVACIJA?

»Velik del motivacije za razvoj FDM izhaja iz dejstva, da sem odraščal na kmetiji in da sem soustanovitelj podjetja, ki je razvilo sistem OriginTrail. Z uporabo tehnike vgrajene zasebnosti in z uporabo OriginTrail decentraliziranega grafa znanja, prispevamo k pravičnejši delitvi vrednosti in razumnemu lastništvu podatkov v agroživilskih dobavnih verigah.«

KAKO DELUJE FDM TRŽNICA PODATKOV O HRANI?

»Glavni fokus razvoja tržnice je zagotoviti nadzor nad podatki od kmetije do mize in suverenost podatkov glede na to, kdo podatke ustvarja. Da bi to dosegli, smo uporabili naslednja načela tehnološkega razvoja: zasebnost podatkov (enoten pristop s kombiniranjem zasebnega shranjevanja podatkov in uporabe javnih podatkovnih, celovitost oz. integriteta podatkov (nespremenljivi kriptografski odtisi objavljeni na javnem blockchain omrežju), interoperabilnost podatkov (z uporabo različnih odprtih podatkovnih standardov) in medsebojna povezljivost podatkov (z uporabo enotnega grafa znanja, ki avtomatično poveže relevantne podatke).«

KAKO STE PRIŠLI DO IDEJE ZA TRŽNICO PODATKOV O HRANI?

»Vse od leta 2013 z ekipo Trace Labs razvijamo rešitve za izboljšanje transparentnosti dobavnih verig. Pri tem smo ugotovili, da je za omogočanje transparentnosti ključna boljša izmenjava podatkov, kot jo zagotavlja načelo “en korak nazaj, en korak naprej”. Seznanili smo se tudi s težavami, povezanimi z razdrobljenostjo dobavnih verig, ki otežuje izmenjavo velike količine med seboj zelo povezanih podatkov od začetka do konca dobavne verige. Takšne so npr. težave s pomanjkanjem podatkov, pa tudi z interoperabilnostjo različnih sistemov znotraj dobavnih verig, ki bi omogočala njihovo povezovanje, ter vprašanje integritete podatkov, zaupanja v podatke in težave z razširljivostjo rešitev.

Ker smo veliko dela opravili v agroživilskih dobavnih verigah, smo ugotovili, da se na različnih točkah v verigah preskrbe s hrano zbira veliko podatkov. Ti podatki ponudijo vpogled v proizvodnjo in odgovorijo na vprašanja, kot so, kakšni so bili pogoji proizvodnje in kakšne so bile temperature, vlaga in sončna svetloba?

Hkrati so se odpirala tudi dodatna vprašanja glede teh podatkov. Na primer, kdo je lastnik podatkov, kdo in kako jih lahko uporablja in kdo ima od tega korist? In prav zaradi tovrstnih vprašanj se je rodila ideja FDM - Tržnice podatkov o hrani. Želeli smo ustvariti vključujočo, decentralizirano tržnico, ki spodbuja izmenjavo podatkov in prispeva k bolj trajnostnim dobavnim verigam, hkrati pa državljanom in organizacijam daje nadzor nad njihovimi podatki. Rešitev smo zgradili z uporabo decentraliziranega odprtokodnega protokola za zaupanja vredno izmenjavo podatkov OriginTrail.«

ZAKAJ JE TRŽNICA PODATKOV O HRANI EDINSTVENA V PRIMERJAVI Z DRUGIMI PODATKOVNIMI TRŽNICAMI?

»Pri razvoju FDM nam je bilo pomembno, da omogočimo pravično porazdelitev dobička po dobavnih verigah in da državljanom in organizacijam omogočimo lastništvo nad njihovimi podatki. Tržnico podatkov o hrani smo zgradili kot odprtokodno programsko infrastrukturo v okviru projekta NGI Ledger na osnovi protokola OriginTrail za zaupanja vredno izmenjavo podatkov. Slednji obsega zaupanje, nevtralnost in vključenost, ki so temelj decentraliziranih tehnologij. Hkrati FDM usklajuje spodbude udeležencev vzdolž dobavne verige. To omogoča pristop “vgrajene zasebnosti” pri zasnovi tehnologije, ki partnerjem v dobavni verigi (na primer kmetom in zadrugam) omogoča, da prevzamejo nadzor nad svojimi podatki, jim določijo ceno in jih prodajo drugim partnerjem v dobavni verigi, ki so prepoznali njihovo vrednost.

Ustvarjanje takšne tržnice podatkov ne bi bilo mogoče brez uporabe edinstvene tehnologije, ki je jedro OriginTraila - OriginTrail decentraliziran graf znanja (DKG). OriginTrail DKG združuje zasebne in javne podatke v enem decentraliziranem grafu znanja, ki podpira zasebnost podatkov, hkrati pa zagotavlja integriteto podatkov prek uporabe blockchaina in drugih decentraliziranih tehnologij. Povezani podatki, shranjeni v grafu znanja, naredijo podatke bolj uporabne, saj omogočajo pridobivanje informacij in znanja iz njih. Ker OriginTrail uporablja globalne podatkovne standarde (kot so GS1 EPCIS, preverljive poverilnice W3C itd.) tako podpira interoperabilnost podatkov ter omogoča nemoteno izmenjavo podatkov med organizacijami.

Zaradi teh lastnosti je OriginTrail resnično vsestranski in edinstveno primeren za razvoj takšne vrste podatkovne tržnice, kot smo si jo zamislili za Tražnico podatkov o hrani. OriginTrailove značilnosti omogočajo tudi druge zanimive primere uporabe, kot sta prenosljivost podatkov in avtomatizirana skladnost z GDPR, zaradi česar je tehnologija OriginTrail v globalnem smislu med vodilnimi decentraliziranimi rešitvami za dobavne verige. In ker OriginTrail razvijamo kot odprtokodno rešitev, pomeni, da ga lahko kdorkoli uporabi in na njegovih osnovah zgradi nove rešitve, ne samo mi pri Trace Labs.«

KAKŠNA JE BILA VLOGA NGI PRI IZGRADNJI TRŽNICE PODATKOV O HRANI?

»S podporo programa NGI Ledger smo najprej razvili infrastrukturo tržnice. Kasneje smo bili izbrani v NGI Atlantic, kar nam je omogočilo, da smo se povezali z zelo inovativnim podjetjem iz ZDA. Skupaj z njimi smo lahko FDM še izboljšali in tržnico preizkusili na svetovni ravni.

V okviru NGI Atlantic smo se povezali z ameriško družbo Kakaxi, ki si prizadeva izboljšati zbiranje podatkov s partnerji v dobavni verigi. Kakaxi razvija in uvaja naprave, ki temeljijo na tehnologiji interneta stvari, t. i. IoT, in ki delujejo na sončno energijo. Opremljene so s številnimi senzorji za zajemanje slik in podatkov o meritvah, vključno s temperaturo, vlago, sončnim sevanjem in količino dežja. Skupaj razvijamo Kakaxi IoT naprave, ki so povezane s Tržnico podatkov o hrani, nato pa jih uvajamo in testiramo v različnih verigah oskrbe s hrano. Naprave zbirajo podatke na kmetijah, nato pa lahko kmetje zbrane podatke ponudijo v prodajo preko FDM tržnice. Eksperimentiramo na treh testnih mestih na različnih koncih sveta - na Irskem, v EU, Kolumbiji, Južni Ameriki in Nepalu, v Južni Aziji.

Namen tega eksperimenta je nadalje razviti integracijo, ki omogoča zaupanja vredno izmenjavo podatkov med Kakaxi IoT napravami in FDM - Tržnico podatkov o hrani. Preko eksperimenta želimo pokazati, kako je mogoče učinek, ustvarjen s temi poskusi, razširiti na verige preskrbe s hrano po vsem svetu in tako zagotoviti, da bodo te bolj zanesljive, pregledne in naši živilski izdelki varnejši.«

KAJ SLEDI PO KONCU PODPORE NGI?

»S podjetjem Kakaxi sodelujemo že dalj časa, s sodelovanjem smo začeli še pred začetkom projekta FDM znotraj NGI Atlantic. Ker imata obe podjetji dobre povezave v živilski industriji, potrjevanje naših rešitev znotraj NGI Atlantic odpira nove možnosti sodelovanja in implementacij naših rešitev v prihodnosti. Da smo lahko s podporo NGI Atlantic potrdili, da je naša rešitev globalno pomembna in deluje po vsem svetu, je velika dodana vrednost našega sodelovanja v tem programu NGI, na kateri bomo gradilitudi v prihodnosti.