Rekordno leto slovenskega turizma

Slovenski turizem je v letu 2016 presegel mejo 10 milijonov prenočitev, kar pomeni ponovno rekordne številke. S povečanim številom tujih turistov se uvrščamo nad evropsko povprečje. Trendi kažejo, da postaja Slovenija vse bolj atraktivna destinacija, kar spodbujajo inovativni turistični produkti in digitalna podpora.

Anita Mlakar

Sodobni turisti se vse bolj zanimajo za edinstvena in avtentična doživetja v ne-tradicionalnih destinacijah, prednost pri izbiri pa dajejo destinacijam z višjo stopnjo varnosti. Vse bolj je v ospredju aktivni oddih, kulturni turizem, kulinarika ter neokrnjena narava. Zato je bila med ključnimi aktivnostmi Slovenske turistične organizacije (STO) v letu 2016, promocija Slovenije kot zelene, aktivne, zdrave butične destinacije. Osrednja promocijskih aktivnosti je bila digitalna kampanja Slovenia – Make New Memories. Predstavljen je bil tudi tudi popolnoma prenovljen osrednji slovenski turistični portal slovenia.info, oblikovan v skladu z najsodobnejšimi trendi na področju spletnih tehnologij. Rekordno leto slovenskega turizma zaokrožujejo tudi številna priznanja in uvrstitve Slovenije med najbolj atraktivne in trajnostno usmerjene države.

O vsem naštetem ter o perspektivi Slovenije v turizmu, smo se pogovarjali z direktorico Slovenske turistične organizacije, magistro Majo Pak.

Slovenija beleži še eno rekordno leto na področju turizma. Kaj je botrovalo takšnemu uspehu?

Odlični rezultati slovenskega turizma na področju prihodov in prenočitev, predvsem tujih, so rezultat spleta več dejavnikov. V lanskem letu je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo podvojilo investicijo v trženje slovenskega turizma, v promocijo je bilo tako vloženih največ sredstev v zgodovini slovenskega turizma. Izvedli smo obsežno digitalno kampanjo »Slovenia - Make New Memories«, postavili nov nacionalni turistični portal, oglaševali na pomembnih televizijah na ključnih trgih, gostili smo več kot 200 tujih novinarjev, izvedli več kot sto predstavitev tujim organizatorjem potovanj. Pomembno je bilo jasno in konsistentno komuniciranje Slovenije kot butične zelene, aktivne in zdrave destinacije v partnerskem sodelovanju vseh ključnih deležnikov. Na drugi strani nastajajo v Sloveniji v skladu s trendi vedno bolj atraktivni, inovativni in trajnostno naravnani turistični produkti. Slovenija je bila lani razglašena za prvo zeleno državo na svetu, Ljubljana je nosila naziv Zelena prestolnica Evrope. Dejstvo je tudi, da turisti danes iščejo varne destinacije. Rekordni rezultati, številne uvrstitve Slovenije na lestvice najbolj atraktivnih in zelenih držav, priznanja, ki jih je prejel slovenski turizem in številne objave uglednih globalnih medijev dokazujejo, da postaja Slovenija vse bolj prepoznavna in zaželena turistična destinacija.

Kdo je, po vašem mnenju,  zaslužen za tak uspeh Slovenije, ko gre za prepoznavnost v svetu?

Velik vpliv na večjo prepoznavnost Slovenije v tujini ima intenzivna promocija v sodelovanju s ključnimi partnerji, torej turističnimi združenji, kot so npr. Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Kongresni urad, Združenje pohodništvo in kolesarjenje, Konzorcij zelenih ponudnikov, Združenje slovenskih kmetij, z destinacijami, podjetji in drugimi institucijami. Slovenija je izjemno raznolika in pomembno je, da imamo trženjsko strategijo za vsak produkt. Velikega zanimanja je bila Slovenija deležna v začetku leta zaradi rojstva človeških ribic v Postojnski jami, dejstva, da je prva dama ZDA Slovenka, prvi mož UEFE je postal Slovenec, veliko zanimanja je zbudilo gostovanje Ane Roš poleg svetovno znanih kuharskih mojstrov v oddaji Netflix, k ugledu Slovenije so zagotovo prispevali naši vrhunski športniki in drugi izjemni posamezniki. Velik pomen ima pravilno začrtana smer razvoja slovenskega turizma s strani resornega ministrstva, to je Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologij.

S kakšnimi rezultati se ponašamo, katere velja izpostavit in zakaj?

Turizem je pomembna gospodarska panoga, ki v bruto družbeni produkt prispeva blizu 13 %, predstavlja 8 % celotnega izvoza in ca. 40 % izvoza storitev. V letu 2015 smo prestopili prag več kot 10 milijonov prenočitev turistov, za lani beležimo blizu 11 milijonov prenočitev, stopnje rasti so nad povprečjem regije in Evrope.

V letu 2016 smo v prvih enajstih mesecih beležili za 12 % odstotkov več prihodov tujih turistov in 10 % odstotkov več tujih prenočitev, s čimer se slovenski turizem ponovno uvršča nad evropsko povprečje. Rast, čeprav majhno, beležimo tudi pri potrošnji tujih turistov - po podatkih Banke Slovenije priliv iz naslova izvoza potovanj v prvih desetih mesecih leta 2016 znaša 2 milijarde evrov, kar glede na enako obdobje lani predstavlja 3,9 % rast. Tukaj nas čakajo veliki izzivi, saj smo si v novi turistični strategiji postavili precej višje cilje.

Kateri turisti pa največ obiskujejo Slovenijo?

Največ turistov beležimo iz tradicionalno pomembnih ključnih trgov slovenskega turizma, to je Italije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Nizozemske, Velike Britanije, Rusije, Srbije, Hrvaške, Češke Republike. Posebej veseli, da iz teh trgov beležimo rasti prihodov in prenočitev turistov – pri prvih treh med 7 in 9 %, pri ostalih trgih pa več celo več kot 10-odstotno rast. Izjema je Ruska federacija, kjer smo, tako kot druge države, zabeležili padec števila gostov, ki pa se zmanjšuje.

V prvih enajstih mesecih lanskega leta pa smo visoke rasti prenočitev, to je med 25 in 28 % zabeležili s sledečih trgov: Turčije, Koreje, Latvije in Izraela, iz Grčije pa celo v višini 48 %.

Je za uspeh Slovenije kot turistične destinacije zaslužena tudi njena varnost?

Dejstvo je, da ima varnost velik vpliv na turistične tokove, torej na odločitve turistov o obisku določene destinacije. Slovenija se na številnih lestvicah varnosti nahaja v vrhu najbolj varnih držav, kot tako jo tudi turisti dojemajo. Tuji gostje, ki so našo deželo že obiskali, so v Sloveniji najbolj navdušeni nad osebno varnostjo, kar je pokazala Anketa med tujimi turisti iz leta 2015.

Kje še imamo možnosti, kateri so še neizkoriščeni potenciali Slovenije?

Turizem je ena najpomembnejših in hitro rastočih gospodarskih dejavnosti, kjer smo v zadnjem obdobju dosegli velike rezultate v smislu privabljanja tujih turistov v Slovenijo in v postavitvi jasne razvojne in trženjske usmeritve. Kljub temu ima slovenski turizem še neizkoriščene potenciale. Prihodki rastejo počasneje od števila turistov, primanjkuje sredstev za obnovo in razvoj kapacitet in infrastrukture ter za razvoj novih produktov z visoko dodano vrednostjo, premajhna vlaganja v usposabljanje, izobraževanje in motiviranje zaposlenih, slabe prometne povezave tako letalske kot železniške itd. Zelo koristna bi bila npr. železniška povezava Ljubljane z Benetkami. Slovenski turizem potrebuje jasno organiziranost, ki bo zagotavljala visoko učinkovitost povezovanja ključnih deležnikov tako na produktni kot na regionalni ravni. Prav tako ostajajo izzivi lastniške konsolidacije v turizmu. To so področja, ki jih naslavlja nova turistična strategija, ki nastaja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Kaj so cilji kampanje Slovenia – Make New Memories in kaj ste z njo dosegli v 2016?

Največja sprememba v promocijskih aktivnostih STO od ponovne osamosvojitve leta 2015 je v močni usmeritvi v digitalni marketing. Lani smo izvedli najobsežnejšo digitalno kampanjo v zgodovini Slovenije »Slovenia – Make New Memories«, s katero smo na trinajstih tujih trgih dosegli več kot 42 milijonov edinstvenih odjemalcev. Rezultati kampanje so bili v celoti preseženi. Odlični rezultati kampanje dokazujejo, da je usmeritev v nastop na digitalnih orodjih z močno usmeritvijo v vsebinski digitalni marketing prava smer, zato bomo v nadgrajeni obliki digitalno kampanjo izvedli tudi v letošnjem letu.

Portal Slovenia.info pa je še en projekt, ki naj bi pomagal k večji prepoznavnosti Slovenije. Kaj si obetate od njega v 2017?

Konec lanskega leta smo objavili nov sodoben slovenski turistični portal slovenia.info, ki je v celoti prilagojen mobilnim napravam in oblikovan v skladu z najnovejšimi trendi v turizmu. Nov portal bo  učinkoviteje nagovarjal sodobne turiste v fazi njihovega sanjarjenja oz. raziskovanja destinacij za počitnice. Nagovarjal bo turiste, ki iščejo destinacije za petzvezdična edinstvena doživetja v zeleni, aktivni iz zdravi deželi. To je namreč tisto, kar Slovenijo kot turistično destinacijo odlikuje pred ostalimi destinacijami.

Lahko rečemo, da gredo svetovni trendi na področju turizma Sloveniji na roko?

Zagotovo. Sodobni turisti iščejo destinacije za edinstvena in avtentična doživetja, prav tako imajo prednost pri njihovi izbiri bolj varne destinacije. Vse bolj iskane so destinacije, ki omogočajo aktivni oddih, še posebej kolesarjenje in pohodništvo ter adrenalinska doživetja v neokrnjeni naravi in pa, glede na staranje prebivalstva, zdraviliški programi in programi dobrega počutja. In na teh področjih ima Slovenija odlične produkte. Turisti prav tako iščejo okolju prijazni turizem. Slovenski turizem na področju usmerjenosti v trajnostni razvoj dela opazne premike.

Sicer pa, kakšni so načrti in cilji za naprej. Kam naj bi se pozicionirala Slovenija?

Slovenija se bo tudi v prihodnje pozicionirala kot odlična butična zelena, aktivna in zdrava destinacija za petzvezdična doživetja. Tudi v prihodnje bomo pospeševali trajnostni turizem, kar je v skladu z jedrom nacionalne znamke I feel Slovenia. Pred dvemi leti smo razvili učinkovito nacionalno orodje za razvoj trajnostnega turizma »Zeleno shemo slovenskega turizma«, s katero pospešujemo uvajanje trajnostnih praks v destinacije in pri ponudnikih. Shema temelji na mednarodnih kriterijih trajnosti, hkrati pa gre za certifikacijsko orodje. Veseli me, da je že 17 destinacij certificiranih, 10 pa jih je v postopku evalvacije, ter 10 ponudnikov.

Kako lahko pri tem pomagajo ponudniki turističnih storitev v Sloveniji?

V prvi vrsti z razvojem odličnih inovativnih turističnih produktov, ki spoštujejo trajnostni razvoj naše dežele, in ki bodo presegali pričakovanja turistov. To bo posledično prispevalo tudi k večji zasedenosti in višjim  prihodkom v slovenskem turizmu.

Morda še tole, ali Slovenci dovolj dobro poznamo svojo državo? Ali jo dovolj raziskujemo, ali dovolj dopustujemo doma?

Slovenci kot narod radi potujemo in radi raziskujemo – tako tuje dežele kot Slovenijo. Slovenija je dežela, ki »skriva« še številne neodkrite kotičke ter privlačno turistično ponudbo. Z razvojem številnih inovativnih produktov na področju aktivnih počitnic in zdraviliško termalnega oddiha, doživetij v naravi, gastronomskih doživetij, in kulturne ponudbe nastajajo izjemne možnosti za doživetja doma. Slovenija je ena najbolj raznolikih in zelenih držav na svetu in to znamo ceniti. Doma je najlepše in predvsem blizu.