Zelena Destinatinacija Nova Gorica

Ena izmed 23 destinacij vključenih v nacionalno Zeleno shemo turizma je tudi občina Nova Gorica. Tam so srebrni znak, Slovenia Green Destination, prejeli lani jeseni.

Nova Gorica skupaj z drugimi destinacijami, ki jih bomo še predstavili, deluje pod krovno znamko Slovenia Green, ki združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj in omogoča primerjavo z drugimi zelenimi destinacijami po svetu.

MESTO VRTNIC

Nova Gorica, mesto ob italijanski meji, že vrsto let predstavlja osrednjo točko Goriške. Nastala je po drugi svetovni vojni kot nadomestek »italijanski« Gorici. Mesto ima blago klimo, je zeleno in cvetoče vse leto.

Nova Gorica je poznana kot mesto vrtnic, vrtnico imajo tudi v občinskem grbu, pri njegovem oblikovanju, pa so sledili tradiciji gojenja vrtnic v Rožni dolini; tradiciji starejši od mesta samega.

Destinacija Nova Gorica zajema raznoliko območje Mestne občine Nova Gorica: mlado mesto, zeleno Trnovsko in Banjško planoto ter sončno Vipavsko dolino. Razstava burbonk, obisk samostana Kostanjevica in grobnice Burbonov ali parka Borov gozdiček ter Svete gore in seveda nepogrešljiva pokušina vin. Vse to lahko posameznik doživi v Novi Gorici.

POKAZATI KAJ OBSTAJA

Tudi v Novi Gorici je koordinacijo projekta izvajala koordinatorica Dejana Baša, ki je tudi predsednica turistične zveze TIC Nova Gorica.

ZAKAJ STE SE V NOVI GORICI ODLOČILI PRIDOBITI TA ZNAK? KAJ POZITIVNEGA JE PRINESEL OBČINI?

Turistična zveza TIC Nova Gorica se je vključila na povabilo Slovenske turistične organizacije v aktivnosti za pridobitev znaka SloveniaGreen že takoj v letu 2015, saj je zaznala v tem velik potencial in pomen za destinacijo. Vloženega je bilo ogromno dela, ki je bil poplačan že leta 2016, ko smo prejeli srebrni znak SloveniaGreen. Mestna občina Nova Gorica, kot tudi Turistična zveza in drugi deležniki v občini, si prizadevamo za zelene ukrepe in trajnostni razvoj že vrsto let skozi različne projekte, tako turistične kot druge. Trajnostna mobilnost, skrb za vodo in okolje, trajnostna urbana strategija. Skrb za okolje in naravo je izrednega pomena za prebivalstvo, je pa to tudi lepa dobrodošlica za vse obiskovalce. S pridobitvijo znaka je postala Nova Gorica na slovenskem, evropskem in globalnem trgu prepoznavna kot okolju in družbi prijazna destinacija. Pridobitev služi za mednarodno primerljivo oceno, prispeva k konkurenčnosti in ne nazadnje usmerja izboljšave v prihodnosti. Odziv na znak je bil zelo pozitiven s strani javnosti. Med samim zbiranjem podatkov in aktivnostmi se je sprožilo vrsto razmišljanj in idej o novih trajnostnih produktih, vsebinah, projektih.

KAKO JE POTEKAL CELOTEN POSTOPEK PRIDOBIVANJA PRIZNANJ?

Od postopka za pridobivanje znaka mineva skoraj dve leti. Vloženega je bilo veliko truda, delovnih ur in zahtevne koordinacije ob zbiranju podatkov, anketiranju vseh deležnikov in preverjanju kriterijev trajnosti. Obiskali in povezali smo se z različnimi institucijami, podjetji, zavodi ter skupaj zbirali potrebne podatke. Ves trud je bil poplačan, ko smo prejeli srebrn znak, kar nam še toliko več pomeni.

KAJ VSE STE MORALI POSTORITI/UREDITI, DA STE GA PREJELI?

Predvsem je šlo za zbiranje podatkov pri podjetjih, ustanovah, zavodih, turističnih ponudnikih, prebivalstvu in turistih. Podatke, ki so bili prej razpršeni, smo postavili v en, skupen, zeleni okvir. Nova Gorica ima že svojo zeleno in trajnostno pot. Pri pridobivanju znaka ni šlo za ureditev nečesa novega, za nekaj kar še ni, ampak samo prikazati, kaj dejansko obstaja. Znak SloveniaGreen je samo potrditev, da smo na pravi poti.

KAJ JE SREBRNI ZNAK PRINESEL OBČINI NA PODROČJU TURIZMA?

Kot sem že omenila, znak pomeni predvsem potrditev našega dosedanjega dela, to da smo na pravi poti in v sozvočju z okoljem in prostorom, kjer bivamo in živimo. Takšno okolje je tudi prijazno za turiste. V skladu z zeleno politiko smo pripravili na Turistični zvezi TIC Nova Gorica v letu 2016 nove produkte in ustvarili novo podlago za razvoj trajnostnega turizma. Združili smo lokalno turistično ponudbo v Go Gourmet ter uprizorili nekaj kulinaričnih akcij, z radičem pozimi, z vrtnicami spomladi in v martinovem duhu jeseni. Celotno ponudbo športa smo združili v GO Activ, kjer prednjačijo pohodništvo, kolesarjenje in adrenalinski športi, kot so kajak, kanu, padalstvo. Najbolj ponosni, pa smo na našo sladko burbončico – darilo Turistične zveze TIC Nova Gorica mestu Nova Gorica, za njegovih 70 let. Burbončica je praline, v kateri se na inovativen način spajata lokalna kulturna dediščina (francoski Burboni in vrtnice burbonke) ter kulinarika.

KAKO PA SE TO POZNA PRI OBISKU TURISTOV? OD KOD TI PRIHAJAJO, KAJ JIH ZANIMA?

Turisti prihajajo iz vsega sveta, največ je sosednjih Italijanov. Sodoben turist je individualec, ki ga zanimajo predvsem lokalne značilnosti in znamenitosti, rekreacija na prostem (pohodništvo in kolesarjenje), enogastronomija in prireditve. Doživeti si želi pristnost, edinstvenost in domačnost. S seboj domov ne odnese spominka, ampak spomine in nova doživetja. In ni naključje, da je ravno novogoriški turistični slogan »Nova Gorica, nova doživetja«, saj ponujamo pisano paleto doživetij.

ZAKAJ MENITE, DA JE DOBRO, DA OBČINA TAKŠNO PRIZNANJE DOBI? KAJ IMA OD TEGA?

Za občino je koristno, da se uvaja zelena shema in pridobivajo okoljski in trajnostni znaki. Pripomore k trajnostnemu razmišljanju, ravnanju, razvijanju in delovanju. Znak SloveniaGreen zahteva nadgradnjo, razvoj in dopolnitve, ne spimo na lovorikah. Vsi deležniki v destinaciji gradimo še naprej zeleni turizem, zeleno prihodnost. Turističnim ponudnikom občine je bil znak predstavljen. Pričakujemo, da se bo kateri od njih odločil za zeleno certificiranje, kar bi doprineslo še k boljši prepoznavnosti destinacije kot zelene.

KATERI SO TISTI PRODUKTI NA KATERE STAVITE?

Turistični produkti na katere najbolj stavimo v občini so vezani na bogato kulturno dediščino, pohodništvo in kolesarjenje, enogastronomijo ter dogodke. Našo kulturno dediščino zaznamuje pestro dogajanje v preteklosti. Postavitev državne meje in več kot 50 let življenja ob meji, prva svetovna vojna, izgradnja bohinjske proge. Skozi zgodovino smo bili povezovalni člen med vzhodom in zahodom ter Alpami in morjem. Ta pisanost se odseva v ljudeh, običajih in jedeh.