Vodenje gostinsko turističnega podjetja je kakor igranje šaha

Eden izmed najpomembnejših dejavnikov osebne in poklicne uspešnosti vodij je odločanje. To je zahtevna miselna dejavnost, ki jo lahko povežemo z šahom.Zato ne govorimo več samo o zabavni miselni igri. Gre za miselno dejavnost, ki odloča o naših uspehih ali neuspehih v poslovnem in zasebnem življenju. Vsi 24 ur na dan na nek način v svojih mislih preigravamo šahovske poteze in sprejemamo odločitve.

mag. Mirjana Ivanuša-Bezjak

Šah je zahtevna intelektualna miselna igra na igralni deski za dva igralca. Cilj šahovske igre je prisiliti nasprotnikovega kralja v položaj kjer je napaden in nima možnosti za premik ter napada ne more preprečiti. Takrat napovemo šah-mat. Vendar do tega stanja vedno ni mogoče doseči. Lahko nastopi remi ali izenačenje.

Šaha ne igrajo samo šahisti. Vsak poslovnež in vsak zaposleni sprejema svoje odločitve na osnovi miselnih procesov, ki so podobni igranju šaha.

O strategiji, taktiki in drugih elementih šahovske igre

Šahovska strategija je dolgoročen elastičen načrt z nedoločenim številom potez, katerega namen je nadvlada nasprotnikovega položaja, s pridobivanjem manjših prednosti, ki omogočajo kasnejše taktične priložnosti in boljšo končnico, če do nje pride. Šahovsko strategijo povezujemo s pozicijsko igro in zaprtimi šahovskimi otvoritvami.

Idejni oče pozicijske igre je François-André Danican Philidor, ki je že leta 1749 v svoji šahovski knjigi L'analyse de jeu des Echech, razložil prednosti pozicijske igre pred kombinacijsko, ki jo je pred njim učil Gioacchino Greco. Danes je znano, da je za uspešno obvladovanje šahovske igre potrebno tako znanje strategije, kot tudi taktike, vendar pa je dobra strategija predpogoj za uspešno taktiko.

Philidorjevo temeljno delo so kasneje dopolnjevali mnogi, vendar so najpomembnejše prispevke k šahovski strategiji dodali: Wilhelm Steinitz, Siegbert Tarrasch in Aaron Nimzowitsch. Njihova dela se v glavnem delijo na naslednja poglavja: center in razvoj, izmenjava, odprte linije, predzadnja in zadnja vrsta, lovski par, vezava, odkriti šah, preobremenjenost, končnica, napredni kmetje, vezani kmetje, dvojni in zaostali kmetje.

Šahovsko strategijo lahko prenesemo v poslovno in zasebno življenje. Vede ali nevede vsi izvajamo"šahovske" strategije našega poslovanja oz. življenja.

Šahovska taktika je kratkoročen načrt s kombinacijo določenih potez, katerega namen je omogočiti neko konkretno prednost. Le-ta je lahko zmagovalna, materialna, strateška, napadalna, prostorska, časovna ali pobudna. Šahovsko taktiko povezujemo s kombinacijsko igro in odprtimi šahovskimi otvoritvami. V zgodovini šaha se je najprej razvil kombinacijski način igranja. Stara španska in italijanska šahovska šola je priporočala tak način igranja. Z raznimi gambiti so dosegali dvorezne pozicije, katere so kasnejši šahovski mojstri večinoma ovrgli. Taktičen način igranja je zato v nekaterih zgodovinskih obdobjih skoraj zamrl, dokler ga niso kasneje zopet obudili nekateri šahisti, ki so odpravili napake svojih predhodnikov in taktični igri dodali pozicijsko osnovo in jo tako izboljšali. O šahovski taktiki so pisali mnogi.

Tematika šahovske taktike se v glavnem deli na naslednja poglavja: napad, žrtev, pokrivanje, umik, dirigiranje, medpoteza, odklon, odstranitev zaščite, blokiranje, deblokiranje, zaviranje, odpiranje linije, krčenje linije, prekinitev linije.

Šahovska taktika je enaka poslovnim in zasebnim taktikam vsakega posameznika.

Problemi so zato, da jih rešujemo

Šahovski problem je uganka na šahovnici, ki reševalcu predstavlja neko nalogo. Npr. beli je na potezi, najdi tako potezo belega, da na vsak odgovor sledi mat črnemu. Tak problem se imenuje »mat v dveh potezah« ali dvopoteznik. Sestavljavec problema se imenuje tudi kompozitor. Več izrazov uporabljenih v šahovskih problemih je v izrazoslovju problemskega šaha.

Šahovski problem je umetno postavljena (komponirana) pozicija; ni del neke šahovske partije, temveč namensko sestavljena naloga. Določena je tudi naloga reševalcu, pogoj (ang. stipulation), npr. matiraj črnega v določenem številu potez.

Problemom podobne naloge so taktične uganke, kjer je potrebno najti najboljšo potezo, ki vodi k matu ali materialnem dobitku.

Šahovski problemi in uganke so naši vsakodnevni poslovni in zasebni problemi. Vendar jih pogosto ne povezujemo s šahovsko igro.

Primerjava šahovskih figur s pozicijami vodilnih ljudi in zaposlenih v podjetju

Kralj je preudaren in se pomika le za eno potezo v vse smeri. Cilj igre je, da kralju onemogočimo gibanje. Direktor oz. člani uprave, vodstvo ustrezajo tej šahovski figuri.

Kraljica je okretna, dinamična in se giblje v vse smeri. Finančni direktor išče nove izzive, razmišlja o denarnem toku in zagotavlja finančne vire.

Lovec ali tekač deluje diagonalno in je vedno dobra podpora kmetom. Vodja računovodstva ustreza tej šahovski figuri.

Konj skače v obliki črke L v vse smeri in je dobra podpora iz ozadja. Konj je IKT oddelek, ki zagotavlja računalniško podporo in podatke.

Trdnjava deluje v vertikalni in horizontalni smeri. Je dobra opora, vendar vedno potrebuje še dodatno podporo. To je pravnik, oz. pravna služba podjetja, ki skrbi za poslovanje v skladu z zakonodajo.

Kmet napreduje le naprej in vstran za eno potezo. V našem primeru so kmetje zaposleni v računovodstvu (saldakontist, knjigovodja, bilancist, itd.), ki izvajajo operativna dela. Brez njih nikakor ne bi bilo šahovske partije.

Vse nasprotnikove figure pa predstavljajo vso zakonodajo in vse davčne ter državne institucije z njihovimi organi. Točno opredelitev vseh figur prepuščamo vaši domišljiji. Morda le namig. Ali ni davčni inšpektor nasprotnikova kraljica, ki lahko matira našega kralja?

 

Naj bo omenjeni članek namenjen vodjem vseh nivojev ter ostalim zaposlenin, da bodo v vsakodnevnem poslovanju gostinsko – turističnih podjetij našli elemente »šaha«, kot zahtevne miselne in strateške igre.