NGI FORUM - Razvoj interneta ljudi

Forum o internetu naslednje generacije 2021, 18.–19. maj

Ob vstopu Evrope v digitalno desetletje s poudarkom na okrevanju po svetovni pandemiji, bo potekala NGI konferenca, ki bo razkrivala inovacije na področju interneta, pri katerih je zasebnost ljudi na prvem mestu. Forum bo tudi priložnost za učenje od oblikovalcev politik na visoki ravni in pridobivanju informacij o evropskem financiranju interneta, ki mu lahko zaupamo.

Pobuda za internet naslednje generacije

V času svetovne pandemije COVID-19, zaradi katere se je spletna povezljivost še povečala, NGI predstavlja priložnost, da raziščete prelomne internetne tehnologije, politike in možnosti financiranja na področju zasebnosti, upravljanja podatkov in identitete, verige podatkovnih blokov in varnih iskalnikov. NGI zagotavlja podporo oblikovalcem svetlejše prihodnosti in postavlja temelje za Evropo, ki bo pripravljena na digitalno dobo.

Ta podpora presega financiranje in zajema tudi mentorstvo ter pot od zamisli do dejanskega poslovnega projekta. Evropska komisija je z začetno naložbo v raziskave in inovacije na področju NGI, ki je znašala 250 milijonov EUR (2018–2020), zagotovila podporo za več kot 600 internetnih raziskovalcev in inovatorjev, vključenih v več kot 400 projektov s cele vrste različnih področij tehnologije. Projekte bodo na forumu o NGI predstavili sami inovatorji.

Zavzemanje za internetne inovacije, usmerjene v človeka, ob vstopu Evrope v digitalno desetletje

Komisija je marca 2021 predstavila vizijo in možne poti za digitalno preobrazbo Evrope do leta 2030, vključno z varnimi in trajnostnimi digitalnimi infrastrukturami, digitalizacijo podjetij in javnih služb ter digitalno usposobljenostjo.

Forum o NGI bo odprl Thierry Breton, komisar za notranji trg pri Evropski komisiji, ki bo poudaril, da je internet ljudi ključni element zelene in digitalne preobrazbe EU v digitalnem desetletju. „Zaupanje, odprtost in trajnostnost so ključne lastnosti interneta naslednje generacije. Veselim se, da bo skupnost NGI ustvarila nove tehnologije, prispevala k svetovnim internetnim standardom in razvoju odprte kode, sodelovala v politični razpravi in se vključila v širšo vizijo za prihodnost interneta, za katero si prizadeva Evropa.“

Do zdaj največje ravni financiranja so zagotovljene v okviru programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa (2021–2027), katerega proračun v višini 95,5 milijarde EUR je namenjen boju proti podnebnim, spremembam, uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja OZN ter povečanju konkurenčnosti in rasti EU. Na forumu o NGI bodo predstavljeni pogledi o prihodnjih možnostih financiranja za najboljše internetne inovatorje, ki bodo tako lahko nadaljevali z delom in postali del naraščajoče skupnosti NGI.

Osrednje teme foruma o NGI 2021

Forum o internetu naslednje generacije 2021 bo potekal prek spleta 18. in 19. maja dopoldan (od 9.00 do 13.00 ure po srednjeevropskem času). Na njem se bodo predstavili najboljši internetni inovatorji Evrope, skupnost odprte kode in višji strokovnjaki iz Evropske komisije, ki podpirajo razvoj tehnologij za internet prihodnosti s poudarkom na potrebah ljudi ter vrednotah in normah Evropejcev, saj se bo tako vzpostavil internet, ki bo zagotavljal zaupanje, zasebnost in vključevanje, ljudem pa omogočil večjo vlogo in obravnaval svetovne izzive v zvezi s trajnostnostjo. Celoten program je na voljo tukaj.

Govorci so vrhunski strokovnjaki na svojem področju v okviru javnih institucij, raziskav, inovacij in podjetij.

  • Thierry Breton, komisar za notranji trg pri Evropski komisiji, ki bo podal uvodni govor

  • Eva Kaili, poslanka Evropskega parlamenta, ki bo podala osrednji govor o evropski politiki za internet zaupanja v prihodnosti

  • Profesor Andrew S. Tanenbaum, častni profesor računalništva na univerzi Vrije Universiteit Amsterdam, ki bo podal osrednji govor o prihodnosti interneta

  • Sachiko Muto, izvršni direktor OpenForum Europe, ki bo sodeloval na panelni razpravi o modelu odprte kode

Na panelnih razpravah in delavnicah se bodo obravnavale glavne težave pri razvoju interneta ljudi, osrednje teme pa bodo:

  • internetne inovacije v okviru NGI: spoznajte člane skupnosti NGI: to je nova generacija razvijalcev aplikacij in infrastruktur, ki so bistvene za spoprijemanje z izzivi kot posledicami pandemije ter tehnološkimi, družbenimi in gospodarskimi vrzelmi, ki so se v času krize še povečale;

  • panelna razprava o arhitekturi interneta: strokovna mnenja o nadgradnji arhitekture interneta za boljšo varnost in zasebnost, možnosti za povečanje zmogljivosti omrežja in zagotavljanje večje energijske učinkovitosti interneta ter izbiri med centraliziranimi in decentraliziranimi modeli;

  • razprava o odprtih virih: odprtokodna programska oprema poganja 86 % pametnih telefonov, je v središču številnih projektov na področju NGI in bo še naprej imela pomembno vlogo v prihodnjem programu NGI. Udeleženci te razprave bodo preučili glavne trende na področju odprte kode, obete za prihodnost in prispevek, ki ga NGI lahko zagotovi odprti kodi in skupnosti odprte kode;

  • razprava o digitalnih načelih: digitalna načela bi morala pomagati oblikovati prihodnje digitalno državljanstvo in spodbujati ukrepe nosilcev odločanja na ravni EU, ki bodo konec leta podpisali medinstitucionalno izjavo za ohranitev vrednot EU v digitalnem prostoru;

  • internet zaupanja: v središču vizije o prihodnosti interneta, ki vključuje v človeka usmerjeni NGI, je cilj povečati varnost in zasebnost končnih uporabnikov ter jim tako zagotoviti zanesljivo spletno okolje. To sloni na pravilih, ki jih je EU določila na področjih varstva podatkov, kibernetske varnosti in elektronske identitete, nekatera od teh področij pa se že pregledujejo, da bi se lahko prilagodila in pripravila na digitalno desetletje;

  • mednarodna razsežnost NGI: še naprej se bo krepilo uspešno sodelovanje z ZDA na področjih, kot so zasebnost, zaupanje in decentralizirano upravljanje podatkov, v naslednjem programskem obdobju pa se bodo začela izvajati nova sodelovanja s ključnimi mednarodnimi partnerji.

 

Več o tem na strani https://2021.ngiforum.eu