Mobilna aplikacija Explore Slovenia -Travel Guides

Digitalizirane produktne turistične publikacije so, poleg tiskanih izdaj, zdaj na voljo tudi preko mobilne aplikacije Explore Slovenia – Travel Guides.

Digitalizacija produktnih publikacij Slovenske turistične organizacije odpira možnosti novih distribucijskih kanalov, večanju dosega uporabnikov in zagotavlja uporabniško izkušnjo, prilagojeno potrebam pridobivanja informacij današnjih turistov. Na osnovi zastavljenih ciljev projekta digitalizacije publikacij, je v aplikaciji trenutno objavljenih 9 publikacij:

  • Zdrave vode, s predstavitvijo ponudbe slovenskih naravnih zdravilišč
  • Skrivnostni Kras, ki na enem mestu predstavlja ponudbo slovenskega krasa
  • Muharjenje v Sloveniji, s predstavitvijo ključnih za muharjenje primernih rek
  • Slovenija - športna destinacija, s predstavitvijo konkurenčnih prednosti Slovenije, za organizacijo priprav vrhunskih športnikov
  • Evropske destinacije odličnosti EDEN
  • Smučarska središča v Sloveniji
  • Mesta kulture, s predstavitvijo 18 mest in doživetji mestnega turizma
  • Čebelarski turizem v Sloveniji
  • Kolesarjenje v Sloveniji, s predstavitvijo možnosti kolesarskih izletov, kolesarskih destinacij in kolesarjem prijaznih nastanitev in ponudnikov

Vsem naštetim se bodo v kratkem pridružile tudi nove, v tiskani obliki v letu 2017, že izdane publikacije.