Selfnes (selfness) - življenjski slog in poslovna priložnost

Ste kdaj opazili kako nekdo še preden reče dober dan začne s hitrim naštevanjem svojih aktivnosti, sestankov, telefonskih klicev, ki jih mora opraviti…Če si bolj natančno pogledate ljudi, ki nenehno hitijo in pri tem vedno zamujajo, na drugi strani pa tiste, ki umirjeno naredijo pomembne stvari, boste ugotovili, da so pri tem bistvene prioritete, ki temeljijo predvsem na lastni izbiri - kakšno življenje si želim?

Mag. Monika Karan

Biti zelo zaposlen ne pomeni biti tudi produktiven

Verjetno ste že imeli izkušnje z ljudmi, ki vedno znova zatrjujejo  koliko dela imajo, kako so obremenjeni, vendar pogosto ravno ti posamezniki ne izpolnjujejo dodeljenih nalog in vedno znova najdejo razlog, zakaj nekaj ni narejeno in ne zakaj je narejeno. 
V skupinah, kjer so delovne naloge povezane z izpolnjevanjem rokov vseh članov, lahko takšni posamezniki povzročajo ostalim dodaten stres, medosebni odnosi pa postanejo kaotični. Komu ustreza takšno stanje? Morda ravno takim posameznikom, ki na ta način rešujejo svoje notranje stiske in nezadovoljstvo. Morda vodji, ki na ta način išče šibkost skupine, podpira posameznike (iz njemu znanih razlogov), ki povzročajo tovrstni kaos, saj se morda na ta način sam izogne sprejemanju potrebnih odločitev. Razlogov je lahko veliko. Dejstvo pa je, da na dolgi rok takšno stanje postaja nevzdržno in ni dobro za nikogar. Življenje brez potrebe po dokazovanju drugim je bolj izpolnjeno poslovno in zasebno.

Povezava znanj vzhodnega in zahodnega dela sveta 

Človek vsak dan sprejema odločitve, kako bo preživel dan, kaj bo naredil zase in posledično tudi za druge. K ustreznemu načinu življenja, ki mu pomaga ohranjati njegovo največjo vrednoto – zdravje, lahko prispevajo med drugim različne storitve v okviru velneških ponudb. Slednje najpogosteje temeljijo na tradiciji vzhodnega dela sveta, kjer je poudarek na pomenu harmonije  telesa, uma in duha, kot tudi  zahodnega dela sveta, kjer je v ospredju potreba po hitri regeneraciji telesa in sprostitvi kot trenutnem ugodju. Pristopi, ki izhajajo iz različnih tradicij sveta kot tudi spoznanj na podlagi kliničnih raziskav, pomenijo povezavo obeh svetov. Odločitev posameznika pa je, kako bo to zakladnico znanj uporabil sebi v dobro.

Vse več ljudi se zaveda pomena povezovanja obeh izhodišč kot načina za boljšo kakovost življenja. Ne glede na  različne možnosti je pri tem ključna ozaveščenost posameznika, da sprejema predvsem lastno odgovornost za zdrav življenjski slog. Mimo tega ne more. V zadnjem času v ospredje vse bolj prihaja selfnes, kot skupni imenovalec različnih znanj in vedenj na področju življenjskega sloga. S tem pa tudi novih poslovnih priložnosti.    

Selfnes kot celostni pristop k dobremu počutju

Selfnes (selfness) je izraz, ki se v višješolskem strokovnem programu uporablja v slovenski različici, podobno kot velnes (wellness). Vsebinska razlika med obema je v tem, da selfnes razumemo kot nadgradnjo velnesa. Je način, kako lahko posameznik na podlagi osebnostne rasti nadgrajuje lastne vrednote, ki mu pomagajo pri aktivni spremembi svojega življenjskega sloga. Nič več ni nekdo, ki samo čaka, da bo kdo drug nekaj storil za njegovo dobro počutje (npr. izvedel masažo, mu pripravil zdrav obrok…), ampak sam aktivno sodeluje pri zavestnem ustvarjanju novih prioritet, ki mu bodo dolgoročno omogočale dobro počutje na vseh življenjskih področjih.