Izkusite kulturo popolnoma drugače!

Vse več je projektov, ki temeljijo na meddržavnem sodelovanju in ki se sofinancirajo s sredstvi Evropske unije. Med njimi je tudi projekt "Tudi dediščina Jaske in Črnomlja je lahko" kul ". Za vse. «, ki je nastal kot rezultat povezovanja kulturne dediščine dveh krajev na slovensko-hrvaški meji: Občine Črnomelj in Mesta Jastrebarsko.

Projekt „kulTura" je navdih našel v dejstvu, da je ob slovensko-hrvaški meji več kot 50 manjših zgodovinskih mest, za katera je značilna bogata kulturna dediščina z velikim potencialom za privabljanje gostov, tako domačih kot tujih. Eden izmed takšnih mest je Črnomelj, ki se je skupaj z Jasko odločil za promocijo obstoječe kulturne dediščine, v skladu s turističnimi trendi, da bi dosegel večjo obiskanost in populariziral velikokrat po krivici nezanimivo čezmejno območje. V sklopu projekta e je bolikovala poseben turistični produkt kulTura, ki združuje kulturne znamenitosti in bogato lokalno ponudbo, v sodelovanju s številnimi partnerji: Turistično skupnostjo Jastrebarskega, Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Razvojno informacijskim centrom Bela krajina, Mednarodno univerzo Libertas in drugimi.

Ogleda obeh mest lahko opravite s pomočjo čezmejnega turističnega zemljevida v hrvaškem, slovenskem in angleškem jeziku, kmalu pa bodo ogledi na voljo tudi prek mobilne aplikacije kulTura, ki obiskovalce vodi s pomočjo GPS navigacije. Poleg samostojnega sprehoda ali sprehoda s pomočjo aplikacije je možen tudi ogled mest s posebej usposobljenimi turističnimi vodniki. Cilj je, da se kraja izogneta zgolj tranzitnim postankom in postaneta destinaciji, ki jo vsak popotnik želi ciljno obiskati.

Glavni cilji tega inovativnega projekta so:

- ohranjanje kulturne dediščine dveh majhnih mest

- interpretacija in predstavitev dediščine majhnih mest

- razvoj čezmejenga produkta kulTura

- povečanje prepoznavnosti in števila obiskov kulturnih znamenitosti

- povečanje deleža gibalno oviranih oseb v skupnem številu turistov in obiskovalcev

Doseženi rezultati

Čezmejni turistični produkt - kulTura   

Produkt kulTura je ogled neodkrite kulturne dediščine mest, podpira pa ga čezmejna digitalna bonitetna kartica in je oblikovana p meri obiskovalcev, vključno z gibalno oviranimi osebami. Krožne turistične ture v Črnomlju in Jastrebarskem vključujejo lokalne ponudnike, obrtnike, umetnike in izdelovalce tradicionalnih obrti.

Turistična tura za območje mesta Črnomelj vključuje 15 kulturnih znamenitosti: Mestna muzejska zbirka Črnomelj, Župnišče in pastoralni center, Cerkev Sv. Duha in poznoantično obzidje, Primožičeva hiša, Korenova hiša, Sinkovičeva hiša, Župnijska cerkev Sv. Petra, Stara šola, Komenda, Spomenik NOB na Gričku, Sokolski dom (danes Kulturni dom), Spomenik padlim vojakom v prvi svetovni vojni, Grad Črnomelj, Posojilnica in Stoničev grad. Kot trajni doesežek projekta za prebivalce in obiskovalce Črnomlja, so v zgodovinskem mestnem jedru obnovili ulice in trge ter postavili stalno razstavo Zakladnica Črnomlja, v Jastrebarskem pa Turistično informacijski center in Paviljon v parku gradu Erdödy za družabne prireditve. 

Mobilna aplikacija

Z ključno promocijsko orodje projekta se je izkazala mobilna aplikacija kulTura, ki obiskovalce aktivno vključuje v doživljanje dveh mest in jih poučno in interaktivno vodi po poti kulTure z uporabo GPS-ja, tehnologije navidezne resničnosti in interaktivnih zemljevidov. Skozi igre, uganke in zagonetke uporabniki odkrivajo zgodovino, nagrajujejo pa jih točke, ki jih zberejo med ogledom znamenitosti in jih nato pri različnih ponudnikih zamenjajo za različne ugodnosti. Mobilna aplikacija in digitalna bonitetna kartica poleg Črnomlja in Jastrebarskega omogočata neposredno vključenost v projekt tudi druga mesta ob slovensko-hrvaški meji. S pomočjo digitalne izkušnje prihaja do osebnih interakcij med obiskovalci in gostitelji, zato so vodniki v ta namen posebej usposobljeni za tolmačenje dediščine.

V očeh kulture smo vsi enaki

Posebnost produkta kulTura je, da so ogledi znamenitosti prilagojeni gibalno oviranim osebam, zaradi česar sta Črnomelj in Jastrebarsko pionirja med manjšimi kraji ob hrvaško-slovenski meji, ki zagotavljajo turistično izkušnjo gibalno oviranim osebam. Osebam na invalidskih vozičkih je bil omogočen dostop do objektov, nabavljene so bile mobilne rampe za premagovanje višinskih razlike med stopnicami in olajšan dostop osebam z invalidskimi vozički v objekte kulturne dediščine. Prav tako so turistični vodniki usposobljeni za strokovno vodenje oseb z gibalnimi ovirami. Občina Črnomelj je postavila skupno deset premičnih klančin, od tega devet na lokacijah območij kulturne dediščine.

Poleg ozaveščanja o prepoznavnosti kulturne dediščine, njenem ohranjanju in aktiviranju v turistične namene, je bil eden od ciljev projekta vključevanje lokalnih muzejev, kulturnih društev, občanov, lokalnih ponudnikov in obrtnikov z zbiranjem zgodb, fotografij in drugega zgodovinskega gradiva in vsebin za povečanje razumevanja nesnovne dediščine. Poleg tega je kulturna dediščina na manjših območjih, kot sta Črnomelj in Jastrebarsko eden od potencialov za privabljanje obiskovalcev, da bi še naprej razvijali lokalno turistično ponudbo manjših ponudnikov na področju gastronomije, obrti, nastanitve in drugih storitev. Po zaključku projekta naj bi se obisk znamenitosti kulturne dediščine v Črnomlju in Jastrebarskem povečal za vsaj 3,5-krat v primerjavi z izhodišči obiskov v letu 2016. Natančneje gre za približno 9.000 novih obiskovalcev, ki bodo s pomočjo projekta še bolj motivirani za obisk Črnomalja in Jastrebarskega.

 

"Dober glas seže v deveto vas"

Vse dejavnosti so bile podkrepljene z močno komunikacijsko podporo, ki je vključevala tudi javne prireditve. Izdelana je bila spletna stran www.kul-tura.hr. Pripravljeni so bili informativni materiali in brošure v več jezikih, ter izvedena je bila promocijska kampanja. Poleg tega je bilo poskrbljeno, da so lokacije obiskali priljubljeni vplivneži, ki so iz prve roke odkrili in se prepričali o lepotah Črnomlja. Projekt kulTura se je uveljavil kot kul ogled mesta po meri obiskovalcev, ki na dosedaj neprimerljiv način predstavlja njihovo kulturno dediščino in lokalno ponudbo, hkrati pa omogoča živo in virtualno srečanje z zgodovinskimi osebnostmi na ulicah, trgih in parkih Črnomlja in Jastrebarskega. Rezultati projekta, ki se uradno končuje z letošnjim letom, ne bodo izginili saj so dobro postavili temelje za to, kar bo še naprej privabljalo obiskovalce v obe mesti po zaključku tega projekta.